Nowinki i Nowo?ci
 Email

Nowy elektroniczny dowd osobisty wycofany.

Chip umo?liwiaj?cy sk?adanie elektronicznego podpisu, odcisk palca oraz brak informacji o miejscu zameldowania - to g?wne zmiany, ktre pojawi? si? w nowym dowodzie osobistym.

Więcej…
 
Nowe Prawo Jazdy 2013  Email

19 stycznia 2013 w ?ycie wejd? nowe przepisy dotycz?ce prawa jazdy. Maj? one dostosowa? polskie prawo do dyrektyw UE oraz zmniejszy? liczb? wypadkw.
Kierowcw czeka sporo zmian. Przede wszystkim znikn? bezterminowe prawa jazdy. Nowe dokumenty b?d? wydawane na okres 15-stu lat, ktry mo?e zosta? skrcony, je?li tak b?dzie wynika?o z orzeczenia lekarskiego.

Więcej…
 


Kolekcjonerskie wzory

Prawo jazdy, dowód osobisty i wiele innych kolekcjonerskich oraz śmiesznych wzorów dla Ciebie i Twoich bliskich. Sprawdź Sam.